Witamy na stronie Centrum Leczenia Środowiskowego DIAMED w Gnieźnie

***.

Rodzaje usług medycznych w ramach NFZ

lekarz psychiatra dla dorosłych, lekarz psychiatra dla dzieci i młodzieży, psycholog dla dorosłych, psycholog dla dzieci i młodzieży, psychoteriapia dorosłych: indywidualna, rodzinna, par, grupowa, terapia dzieci i młodzieży, dzienny oddział psychiatryczny, leczenie uzależnień, współuzależnionych, DDA - indywid. i grupy, lekarz pulmunolog

Usługi medyczne poza NFZ

lekarz neurolog dziecięcy, logopeda, badanie EEG dzieci i dorośli , diagnostyka zaburzeń pamięci, edukacja dla rodziców w systemach żetonowych, zajęcia rozwijające dla dzieci z elementami jogi dziecięcej, biofeedback

Grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy do grup terapeutycznych dzieci i młodzież z zaburzeniami lękowymi, niedostatecznie radzących sobie ze złością i agresją, z trudnościami w kontaktach społecznych oraz nadużywajacych gier, internetu i innych środków.

Grupy terapeutyczne dla dorosłych

Zapraszamy dorosłych do grup terapeutycznych: rodziców przeżywających trudności wychowawcze; kobiety po stracie dzieci; dorosłe dzieci uzależnionych rodziców; kobiety z rodzin z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji; osoby uzależnione od alkoholu, hazardu i in. substancji/zachowań; osoby z depresją, lękiem, w kryzysie życiowym.