Co to jest leczenie środowiskowe?

s12
          Leczenie środowiskowe rozwija się od ponad 30 lat w niektórych regionach  Polski i  Europy (model Centrów Zdrowia Psychicznego pochodzi z  Włoch – Triest ). W Wielkopolsce dopiero od stycznia 2014 roku zaczęły powstawać kontraktowane przez NFZ usługi leczenia psychiatrycznego w naturalnym środowisku pacjenta. Celem pracy Zespołów Leczenia Środowiskowego jest pomoc pacjentom przewlekle leczonym psychiatrycznie i ich rodzinom w zorganizowaniu dostepności do leczenia psychiatrycznego, terapii psychologicznej, psychoedukacji i innych form wsparcia w procesie zdrowienia. Model Centrów Środowiskowych ma zmniejszyć czas hospitalizacji, zastępując konieczność leczenia w tradycyjnym szpitalu psychiatrycznym, siecią połączonych usług, także w domu pacjenta.
Terapia środowiskowa jest doskonałą formą leczenia dla osób po hospitalizacji psychiatrycznej albo takich, których stan jest poważny, ale nie wymaga jeszcze hospitalizacji. W Zespole Środowiskowym pracuje psychiatra, psycholog, pielęgniarka, pracownik socjalny, psychoterapeuta. Każdy Pacjent po pierwszym kontakcie z Zespołem ma opracowywany dla niego specjalnie indywidualny plan terapii obejmujący zarówno leczenie farmakologiczne jak i różne formy psychoterapii, edukacji i wsparcia. Część porad odbywa się w siedzibie Zespołu – w poradni Diamed przy ul. Żuławy 9 w Gnieźnie, w razie potrzeby Zespół specjalistów odwiedza pacjenta w domu. Przy Poradni Zdrowia Psychicznego Diamed działa także Oddział Dzienny Psychiatryczny,umożliwiający dzienny pobyt na leczeniu z codziennym  powrotem do domu. Wszystkie formy pomocy środowskowej są bezpłatne  – kontraktowane przez NFZ.
         Centrum Leczenia Środowiskowego Diamed to połączone ze sobą jednostki:
– Oddział Dzienny Psychiatryczny,
– Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, dla Dzieci i Młodzieży,
– Poradnia Leczenia Uzależnień,
– Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego).
         Oddziaływania środowiskowe przyjmują za nadrzędną ideę towarzyszenia Pacjentowi w zmaganiach z problemami dnia codziennego. Pracownicy Zespołu Środowiskowego stanowią pomost pomiędzy pacjentem a środowiskiem. Poza leczeniem i towarzyszeniem w pokonywaniu trudności angażują się w działania edukacyjne wśród potencjalnych pracodawców Pacjentów Zespołu Środowiskowego, informują media, edukują  rodziny, dbają o zwalczanie stereotypów,  stygmatyzujących chorych psychicznych. Terapia środowiskowa jest więc działaniem interdyscyplinarnym, integrującym różne środowiska społeczne i władze samorządowe.
         Terapia środowiskowa to edukacja
Ponieważ nawroty choroby często są spowodowane stresem, w interwencji środowiskowej stosujemy różne formy edukacji i wsparcia mające na celu poszerzenie wiedzy o sobie, o swojej chorobie, o sposobach  radzenia sobie ze stresem, co  pomaga zapobiegać nawrotom i pozwala stawić czoła różnym wyzwaniom.

         Siła grupy
Człowiek jest istotą społeczną, rozwój od najmłodszych lat odbywa się przy wsparciu grupy rówieśniczej lub później zawodowej, dlatego formy terapii i pracy grupowej są istotnym elementem oddziaływań środowiskowych. Grupa daje Pacjentowi  wsparcie, zrozumienie, akceptację, możliwość trenowania różnych zapomnianych lub rzadko używanych ról społecznych, daje informacje o tym, jak odbierają osobę inni ludzie, umożliwia ćwiczenie różnych umiejętności interpersonalnych, różnych zachowań, wymianę doświadczeń z innymi osobami, zwiększa poczucie własnej wartości.

         Współpraca Poradni Zdrowia Psychicznego z Oddziałem Dziennym, zapewniającym zajęcia przedpołudniowe, daje Pacjentom możliwość całodziennej dostępności do poradnictwa psychiatrycznego i psychologicznego. Uzupełnienie oddziaływań o rozbudowany w Centrum Diamed system  leczenia uzależnień i pomocy dla rodzin osób uzależnionych dopełnia kompleksowości oferty. Oferujemy pomoc całej rodzinie.

Dorośli i dzieci mogą korzystać z  oferty zajęć psychoedukacyjnych oraz terapii  grupowej, zajęciowej, warsztatów, mogą rozwijać swoje umiejętności, uczyć się brania odpowiedzialności za swoje życie, co jest warunkiem zdrowienia.