Grupy terapeutyczne dla dorosłych

s11

1) Warsztaty wsparcia dla rodziców  pt. ” Każdy wygrywa”, prowadzone w grupach dostosowanych do profilu zaburzenia :

I grupa – dla rodziców  dzieci z ADHD w wieku 6-12 lat ,
II grupa – dla rodziców młodzieży z zaburzeniami zachowania w wieku 13 – 15 lat,
III grupa – dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera.

2) Warsztaty dla Kobiet z zaburzeniami emocji, prowadzone w terapii schematu  pt. „Wieża” –  wspierające terapię indywidualną, mają na celu pomoc w poprawie relacji z innymi osobami.

3)  Warsztaty dla Mężczyzn  z zaburzeniami emocji pt „Twierdza”  – skierowane do mężczyzn po terapii  lub w trakcie terapii indywidualnej. Zawierają elementy treningu uważności, kontroli gniewu, pracy z celem, treningu umiejętności społecznych, podejmowania decyzji.

4) Grupa wsparcia dla rodziców po stracie dzieci – spotkania w ustalone piątki raz w miesiącu.

5) Grupa DDA – PLU (Poradnia Leczenia Uzależnień).

6) Grupa dla hazardzistów – PLU.

7) Grupa dla kobiet z rodzin z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji – PLU.

8) Grupa dla osób uzależnionych – PLU.

9) Grupa dla rodzin i opiekunów osób chorych psychicznie – wsparcie w trudnej roli towarzyszenia osobom chorującym przewlekle.

10) Grupa dla osób z depresją, lękiem, w kryzysie życiowym – oddział dzienny psychiatryczny.

11) Grupa „Bliżej ludzi – bliżej siebie” – otwarta grupa terapeutyczna dla osób po kryzysach psychotycznych – poniedziałki, godz. 14.00-15.00

12) Grupa dla osób z problemami zdrowia psychicznego, z chorobą psychiczną oraz dla członków rodzin, opiekunów i osób zainteresowanych. Cel: pomoc w radzeniu sobie z problemami zdrowia psychicznego. Spotkania raz w miesiącu: poniedziałki godz. 14.00-15.30.