Grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

s10

 

1) „Jak wytresować smoka” – warsztaty radzenia sobie ze złością dla dzieci w wieku 7-12 lat –  w ofercie ZLŚ (Zespołu Leczenia Środowiskowego).

Warsztaty są elementem wspierającym terapię dzieci z ADHD. Uczestnicy w trakcie zajęć dowiedzą się, jak rozpoznawać własna i cudzą złość, jak o niej mówić, jak sobie z  nią radzić, jak ja bezpiecznie wyrażać.

2) „Trening Zmiany Agresywnych Postaw” – warsztaty dla młodzieży z zaburzeniami zachowania (młodzież) – w wieku 13-15 lat  –   w ofercie  ZLŚ.

Zawierają trening umiejętności społecznych, trening emocji, trening podejmowania decyzji.

3) „Wall-E” – warsztaty z umiejętności społecznych dla młodzieży z rozpoznaniem Zespołu Aspergera –  w ofercie ZLŚ.

4) ” Kontakt ”  – mała grupa terapeutyczna dla dzieci z wczesnymi przejawami zaburzeń  w kontaktach społecznych –  w ofercie ZLŚ.

5) „Podróż wędrowca do świtu” – warsztaty dla młodzieży  w wieku 13-15 lat z zaburzeniami lękowymi – w ofercie  ZLŚ.

Zawierają prace nad integracją w grupie, samooceną.

6) Grupa dla młodzieży nadużywającej gier, internetu i innych środków  – w ofercie Poradni Leczenia Uzależnień.