Jak się zgłosić

s1
Zgłoszenie do leczenia środowiskowego (domowego) jest możliwe przez samego Pacjenta, jego rodzinę, oddział szpitalny, pomoc społeczną lub inne instytucje i osoby zainteresowane osobiście:
– telefonicznie 61-425-04-55
– lub pisemnie listem poleconym.
Po zgłoszeniu odbywa się wizyta konsultacyjno-diagnostyczna lekarza psychiatry, podczas której dokonuje się kwalifikacja Pacjenta do leczenia w Zespole bądź skierowanie do innej właściwej formy leczenia lub rehabilitacji. Każdy z Pacjentów ma opracowywany przez Zespół indywidualny program terapii.

Do korzystania z porad psychologów i na terapię w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego konieczne jest skierowanie od lekarza psychiatry lub od lekarza rodzinnego.