Poradnia Leczenia Uzależnień

s8

Poradnia Leczenia Uzależnień działa w ramach kontraktu z NFZ.
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 21.00.

LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Zapraszamy do udziału w terapii dla osób uzależnionych od:
– środków psychoaktywnych,
– alkoholu,
– hazardu,
– pracy,
– internetu, gier.

W atmosferze życzliwości, wsparcia i poszanowania godności podejmij leczenie. Zapewniamy dyskrecję i tajemnicę.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem: tel. 061/425-04-55
lub e-mail: uzaleznienia@diamedpzp.pl

Czas trwania programu terapii:
Grupa wstępna – 10 tygodni.
Grupa podstawowa – 32 tygodnie.

Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają około 2- 3 godzin. W ofercie przewidziano spotkania indywidualne z terapeutą uzależnień, psychologiem, lekarzem psychiatrą. W ramach oferty zachęcamy do uczestnictwa w grupach wsparcia oraz mityngach AA i AN.

NASZA PROPOZYCJA:

1. Co możesz uzyskać dzięki uczestnictwu w terapii?

Podejmując terapię masz szansę zatrzymać postępującą, przewlekłą i śmiertelną chorobę jaką jest uzależnienie oraz rozpocząć trzeźwe życie.

2. Jak wygląda terapia?
Przez czterdzieści dwa tygodnie uczestniczyć będziesz w dwu etapach programu terapii uzależnień.
Grupa wstępna (10 tygodni).
Grupa podstawowa (32 tygodnie).

– Spotkania każdej z grup odbywają się w naszej Poradni raz lub dwa razy w tygodniu i trwają około 2- 3 godzin.
– W ofercie przewidziano spotkania indywidualne z terapeutą uzależnień, psychologiem, lekarzem psychiatrą.
– W ramach oferty zachęcamy do uczestnictwa w grupach wsparcia oraz mityngach AA i AN.
W trakcie terapii poznasz swoją chorobę i jej skutki oraz rozpoczniesz naukę umiejętności ważnych dla życia w trzeźwości. Uczestniczyć będziesz w zajęciach przygotowujących Cię do radzenia sobie z nawrotami choroby oraz Treningu Zachowań Konstruktywnych.

3. Jak powinieneś przygotować się do terapii?
Zaopatrz się w teczkę – skoroszyt, zeszyt, długopis. Zadzwoń pod numer Poradni lub przyjdź osobiście i umów się z terapeutą uzależnień na spotkanie konsultacyjno-diagnostyczne. Zostaniesz przydzielony do odpowiedniej grupy psychoedukacyjnej lub terapeutycznej. Wyznaczony zostanie dla Ciebie termin spotkania z lekarzem psychiatrą lub psychologiem.

4. Do czego zobowiązujesz się podejmując terapię?
– do utrzymywania abstynencji,
– do uczestnictwa we wszystkich zajęciach,
– do punktualności,
– do zachowania dyskrecji.

5. Do czego masz prawo podejmując terapię?
– do mówienia bez lęku przed oceną i krytyką o sobie i swoich problemach,
– do szczerości w wypowiadaniu swoich odczuć i myśli,
– do popełniania i naprawiania swoich błędów,

W atmosferze życzliwości, wsparcia i poszanowania godności podejmij leczenie. Pamiętaj, że dziś może być pierwszy dzień całej reszty Twojego życia! Decyzja należy do Ciebie.

Nie każdy rodzaj picia jest uzależnieniem.
Nie każde spożycie alkoholu oznacza uzależnienie, istnieją stany pośrednie pomiędzy piciem towarzyskim a chorobą, które mogą a nie muszą doprowadzić do uzależnienia. Mowa tu o dwóch kategoriach diagnostycznych jakimi są „picie ryzykowne” i „picie szkodliwe”. Jeżeli jesteś zaniepokojony częstotliwością sięgania po alkohol, sposobem picia lub jego konsekwencjami, przyjdź na spotkanie diagnostyczno-konsultacyjne.

WSPARCIE DLA OSÓB POZOSTAJĄCYCH W RELACJI Z UZALEŻNIONYMI:

– grupy wstępne – psychoedukacyjne,
– terapia grupowa dla osób współuzależnionych,
– terapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików,
– terapia indywidualna,

Zapraszamy partnerów osób uzależnionych, rodziców młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi lub uzależnionej, Dorosłe Dzieci Alkoholików, doświadczające w dorosłym życiu skutków dorastania w rodzinie obarczonej uzależnieniem.

W ramach terapii zachęcamy Państwa do uczestnictwa w grupach samopomocowych istniejących przy Poradni oraz Warsztatach Rozwoju Osobistego. Podczas spotkań poznacie Państwo osoby, które również cierpiały lub cierpią z powodu nadużywania przez bliskich substancji lub czynności, uzyskacie wsparcie i pomoc, nauczycie się chronić siebie. Dowiecie się jak postępować z osobą uzależnioną, motywować ją do leczenia, konsekwentnie wymagać zmian.

Jeśli bliska osoba już podjęła leczenie, Wasz udział w terapii pomoże jej przetrwać ten trudny okres i odbudować związek na nowych, zdrowych zasadach. Jeżeli jednak zdecydowaliście się zakończyć ten związek, uczestnictwo w grupach terapeutycznych pomoże Wam złagodzić skutki destrukcyjnego wpływu uzależnienia bliskich na Wasze życie.

Jeżeli jesteście osobami, które w efekcie uzależnienia rodziców doświadczają trudności w funkcjonowaniu, terapia da Wam szansę na poprawę jakości życia.

NASZA PROPOZYCJA:

1. Jak wygląda terapia?
W atmosferze życzliwości, wsparcia, poszanowania Twojej godności odbędziesz trzy pierwsze spotkania konsultacyjno- diagnostyczne. Terapeuta uzależnień wyznaczy dla Ciebie termin spotkania z psychologiem lub lekarzem psychiatrą.

Podejmiesz decyzję o przyłączeniu się do grupy psychoedukacyjnej dla osób współuzależnionych. Zdecydujesz o wyborze indywidualnego terapeuty, z którym będziesz spotykał się co dwa tygodnie. W późniejszym okresie podejmiesz pracę w grupie terapeutycznej dla osób współuzależnionych, DDA czy DDD.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają około 2 – 3 godzin. W ofercie przewidziano spotkania indywidualne z terapeutą uzależnień, psychologiem, lekarzem psychiatrą. W ramach oferty zachęcamy do uczestnictwa w grupach wsparcia działających przy Poradni.

2. Co uzyskasz dzięki terapii?
– Wyjdziesz z izolacji społecznej nawiązując serdeczne relacje z osobami mającymi podobne problemy,
– Uzyskasz wsparcie i pomoc emocjonalną oraz konkretne wskazówki jak bronić swoich praw np. w sytuacji przemocy.
– Dowiesz czym jest uzależnienie, współuzależnienie, DDA, DDD,
– Uzyskasz wiedzę jak postępować z osobą chorą, jednocześnie chroniąc samego siebie.
– Nauczysz się jak radzić sobie z lękiem, złością, żalem.
– Będziesz pracować nad poczuciem własnej wartości i asertywnością.

Pamiętaj, dzisiaj może być pierwszy dzień całej reszty Twojego życia – zapraszamy.

 

Więcej informacji – na stronie Poradni: www.diamedpzp.pl