Poradnie

Zakres NZOZ Diamed obejmuje poradnie:

– Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży,
– Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych,
– Poradnia Leczenia Uzależnień,
– Zespół Leczenia Środowiskowego (w tym wizyty domowe).