Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

s9

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych świadczy usługi dla dla osób powyżej 18 roku życia w zakresie diagnozy psychiatrycznej i psychologicznej, leczenia oraz terapii zaburzeń psychicznych.
Wykwalifikowana kadra Poradni udziela pomocy dorosłym osobom w sytuacjach kryzysowych, zmagającym się m. in. z trudnościami emocjonalnymi, skutkami przewlekłego stresu, zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania, snu jak oraz w wielu innych problemach.

W poradni przyjmują:
– lekarze psychiatrzy,
– psychologowie,
– psychoterapeuci.

Możliwa jest kontynuacja leczenia na Oddziale Dziennym działającym przy Poradni.

ZAKRES POMOCY

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oferuje specjalistyczną pomoc psychiatryczną i psychologiczną w ramach diagnozy oraz terapii różnych problemów psychicznych, m. in:

* organiczne zaburzenia psychiczne (otępienie, choroba Alzheimera, Parkinsona etc.);
* zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnienia od alkoholu, leków, narkotyków;
* schizofrenie, zaburzenia urojeniowe;
* zaburzenia nastroju (epizody depresyjne, maniakalne);
* zaburzenia nerwicowe (fobie społeczne i inne, zaburzenia lękowe z napadami leku, zaburzenia somatyzacyjne (uporczywe bóle głowy, bóle serca natury psychogennej), reakcje na stres, kryzysy psychologiczne spowodowane ubóstwem, bezrobociem, chorobą, śmiercią kogoś bliskiego etc.);
* zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia, przejadanie się);
* zaburzenia snu (bezsenność, hipersomnia, lęki nocne, koszmary senne);
* dysfunkcje seksualne;
* zaburzenia osobowości i zaburzenia zachowania;
* upośledzenia umysłowe (lekkie, umiarkowane, znaczne, głębokie).

SKIEROWANIE

Do lekarza psychiatry skierowanie nie jest potrzebne.

Wymagane jest skierowanie do psychologa. Do psychologa może skierować:
– lekarz rodzinny,
– lekarz psychiatra,
– ew. inny lekaraz specjalista.

RODZIAJE ŚWIADCZEŃ

Świadczymy usługi w zakresie:

* diagnoza procesów poznawczych;
* diagnoza i psychoterapia zaburzeń emocjonalnych;
* diagnoza i psychoterapia zaburzeń osobowości;
* poradnictwo psychologiczne;
* psychoterapia indywidualna;
* psychoterapia małżeńska;
* psychoterapia rodzinna;
* psychoedukacja;
* działania profilaktyczne;
* interwencja kryzysowa;
* orzecznictwo;
* konsultacje dla podstawowej opieki zdrowotnej;
* kierowanie na badania diagnostyczne.

Rodzaj pracy dostosowany jest do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PIERWSZEJ WIZYTY?

Należy zabrać ze sobą:
* dokument potwierdzający ubezpieczenie w NFZ,
* dokument z numerem PESEL,
* ewentualną dotychczasową dokumentację lekarską i psychologiczną (karty informacyjne z pobytów w szpitalu, badania psychologiczne, opinie itp.).