Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

s7

W Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży zajmujemy się diagnozą psychiatryczną i psychologiczną, leczeniem oraz terapią dzieci i młodzieży do lat 18.

Pomagamy dzieciom, ale też całym rodzinom – wielokrotnie zaburzenia zgłaszane u dziecka wymagają pracy z całym systemem rodzinnym.

Charakterystyczne dla tego typu poradni jest to, że większość pacjentów i ich rodzin wymaga:

* oddziaływań psychoterapeutycznych,
* psychoedukacji Rodziców (proponujemy m. in. warsztaty dla rodziców),
* psychoterapii indywidualnej.

W zespole pracuje:
3 doświadczonych psychiatrów dzieci i młodzieży,
2 psychiatrów dorosłych,
8 psychologów,
4 psychoterapeutów,
2 pedagogów,
6 psychoterapeutów rodzinnych,
oraz zespół przeszkolony w diagnozie i terapii autyzmu i zespołu Aspergera.

Nasi specjaliści od wielu lat pracują z rodzinami, zgłaszającymi problemy wychowawcze, trudności rodzinne i inne zaburzenia w funkcjonowaniu szkolnym czy społecznym u dzieci.

Do psychologa jest wymagane skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu, lekarza psychiatry lub neurologa.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA PIERWSZĄ WIZYTĘ?

Do Poradni można zapisać się telefonicznie pod nr tel. 61 / 425-04-55 lub osobiście w Poradni – ul. Żuławy 9 w Gnieźne.

Na pierwsze spotkanie przygotujcie Państwo:

* dane osobowe dziecka (w tym PESEL dziecka),
* numer legitymacji ubezpieczeniowej rodzica,
* ewentualną dotychczasową dokumentację lekarską i psychologiczną (karty informacyjne z pobytów w szpitalu, badania psychologiczne, opinie itp.).

Pacjenci są zapraszani do gabinetu zgodnie z kolejnością zapisu na ustaloną godzinę. Trudno jest przewidzieć dokładnie długość pobytu jednego pacjenta w gabinecie lekarskim, zwłaszcza, jeśli chodzi o dzieci. Zdarza się, że lekarz lub psycholog musi poświęcić więcej czasu pacjentowi niż wynika to z godzin zapisu. Prosimy zatem o cierpliwość.