Współpraca

s5

NZOZ Diamed współpracuje ze Stowarzyszeniem Nowa Wspólna Droga (www.nowa-wspolna-droga.pl) w zakresie programów profilaktycznych i pomocowych dla mieszkańców Gniezna  i okolic.

Pracownicy Zespołu Leczenia Środowiskowego są otwarci na współpracę z innymi instytucjami i współpracują w swojej praktyce zawodowej ze stacjonarnymi oddziałami psychiatrycznymi, oddziałami dziennymi i rehabilitacyjnymi,  Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej, Fundacjami, Stowarzyszeniami, a także osobami zainteresowanymi szkoleniem w zakresie leczenia środowiskowego oraz pomocą chorym psychicznie.